Yleiset ehdot Pakettiloma

Valmistettu eurooppalaisen pakettimatkadirektiivin 2015/2302 / eu pohjalta

Artikla 1 - Määritelmät

Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys:

 1. yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tekee sopimuksen asiakkaan kanssa.
 2. asiakas: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tekee sopimuksen yrittäjän kanssa risteilystä kapteenin kanssa, mukaan lukien majoitus aluksella hänen ja / tai vieraidensa kanssa.
 3. Kapteeni: aluksesta vastaava kippari / kapteeni.
 4. kaasut: henkilö, joka on aluksella asiakkaan kutsusta ja yrittäjän luvalla.
 5. Laiva: sopimuksessa sellaisenaan mainittu alus tai vastaava alus.
 6. Sopimus: kaikki yrittäjän ja asiakkaan väliset sopimukset, joissa yrittäjä sitoutuu asiakkaaseen kuljettamaan asiakkaan ja / tai hänen vieraansa aluksella maksua vastaan.
 7. risteily: koko purjehdus aluksella ja siinä pysyminen sopimuksessa mainitun ajanjakson ajan.
 8. elektroninen: sähköpostitse tai verkkosivustolla.

2 artikla - Soveltamisala

 1. Nämä ehdot koskevat sopimuksia, jotka yrittäjä tekee asiakkaan kanssa.
 2. Nämä ehdot pätevät yrittäjän ja asiakkaan välillä. Asiakas ilmoittaa vieraille sääntöistä näissä yleisissä ehdoissa. Asiakas korvaa yrittäjän kaikista vaatimuksista, jotka vieras esittää yrittäjälle, sikäli kuin yrittäjän vastuu olisi suljettu pois, jos asiakas tekisi tämän vaatimuksen yrittäjää vastaan.
 3. Nämä ehdot hyödyttävät myös kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joita yrittäjä laajassa merkityksessä käyttää tai on käyttänyt tehdessään sopimusta ja / tai toteuttaessaan sopimusta.
 4. Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan käyttämien ehtojen poissulkemiseen ja nimenomaiseen hylkäämiseen, elleivät osapuolet nimenomaisesti toisin sovi kirjallisesti.
 5. Jos risteilyyn ei sisälly yöpymistä tai jos se kestää alle 24 tuntia tai jos sitä tarjotaan ajoittain rajoitetulle asiakasryhmälle voittoa tavoittelematta, 13 ja 14 artikla sekä vakiopakettien matkatietojen määräykset Lomaketta ei käytetä.

3 artikla - Tarjous

 1. Yrittäjän yleinen tarjous kansioiden, mainosten tai verkkosivustojen muodossa ei ole velvoitetta, ja se on ymmärrettävä neuvottelukutsuna.
 2. Yrittäjä tekee yksittäisen tarjouksen kirjallisesti tai sähköisesti.
 3. Kirjallinen tai sähköinen tarjous on päivätty ja peruutettavissa määrätyn ajanjakson aikana tai ilman ajanjaksoa 14 päivän ajan päivämäärästä.
 4. Tarjouksessa ilmoitetaan joka tapauksessa:

4 artikla - Sopimus

 1. Sopimus tehdään hyväksymällä tarjous. Sähköisen tilauksen yhteydessä yrittäjä lähettää sähköisen vahvistuksen asiakkaalle.
 2. Sopimukset kirjataan kirjallisesti tai sähköisesti.
 3. Asiakkaalle on toimitettava jäljennös kirjallisesta sopimuksesta.

5 artikla - Maksuehdot

 1. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta, mutta joka tapauksessa risteilyn aloituspäivänä, yrittäjän toimistossa tai tilisiirrolla yrittäjän määrittämälle pankkitilille.
 2. Jos asiakas ei maksa ajoissa, hän on laillisesti laiminlyöty ilman ennakkoilmoitusta. Maksupäivän päätyttyä yrittäjä lähettää kuitenkin yhden ilmaisen maksumuistutuksen, jossa hän ilmoittaa asiakkaalle maksukyvyttömyytensä ja antaa hänelle kuitenkin mahdollisuuden maksaa 14 päivän kuluessa tämän maksumuistutuksen vastaanottamisesta, ilmoittaen tuomioistuinten ulkopuolisen perinnän. maksaminen epäonnistumisen seurauksena - maksaa edellä mainitussa ajassa.
 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 14 päivän määräajan päätyttyä yrittäjällä on lupa jatkaa perimään hänelle kuuluvaa määrää ilman erillistä ilmoitusta laiminlyönnistä. Jos yrittäjä tekee niin, oikeudenkäynnin ulkopuoliset kustannukset ovat kohtuudella asiakkaan vastuulla. Yrittäjä voi veloittaa enintään jäljempänä mainitut keräyskustannukset.

Pääsumma Korvauksen enimmäiskorvausprosentti prosentteina:
(Oikeudellisten muutosten varaan)

Ensimmäisen 2.500,00 €: 15% Vähintään 40,00 €

Seuraavien 2.500,00 €: 10%

Seuraavien 5.000,00 €: 5%

Seuraavien 190.000,00 1 €: XNUMX%

Ylijäämästä: 0,5% Enintään 6.775,00 €

6 artikla - Peruuttaminen

 1. Jos asiakas haluaa purkaa sopimuksen, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle kirjallisesti tai sähköisesti mahdollisimman pian. Yrittäjän vastaanottopäivää pidetään peruutuspäivänä.
 2. Peruuttamisen yhteydessä asiakas on yrittäjälle velkaa kiinteän korvauksen, joka on prosenttiosuus sovitusta hinnasta, nimittäin:
  Aluksen korvaus:
  15% peruutettaessa enintään 6 kuukautta ennen lähtöä;

20% peruutettaessa enintään 5 kuukautta ennen lähtöä;

30% peruutettaessa enintään 4 kuukautta ennen lähtöä;

40% peruutettaessa enintään 3 kuukautta ennen lähtöä

50% peruutettaessa enintään 2 kuukautta ennen lähtöä;

75% peruutettaessa enintään 1 kuukautta ennen lähtöä;

90% peruutettaessa enintään 1 päivä ennen lähtöä

100% peruutuksen yhteydessä lähtöpäivänä.

 1. Korvaus ateriapalveluista ja muista palveluista:

15% peruutettaessa enintään 2 kuukautta ennen lähtöä;

25% peruutettaessa enintään 1 kuukausi ennen lähtöä;

50% peruutettaessa enintään 2 viikkoa ennen lähtöä;

75% peruutettaessa enintään viikko ennen lähtöä;

95% peruutuksen yhteydessä viimeistään 1 päivä ennen lähtöä;

100% peruutuksen yhteydessä lähtöpäivänä.

 1. Asiakas voi pyytää yrittäjää korvaamaan enintään 7 päivää ennen lähtöä. Asiakkaan korvaavan henkilön on noudatettava kaikkia sopimukseen liitettyjä ehtoja. Asiakas ja hänen tilalleen korvaava henkilö ovat solidaarisesti vastuussa risteilystä edelleen maksettavan hinnan maksamisesta, 50,00 euron vaihtokustannuksista ja mahdollisista lisäkustannuksista.
 2. Asiakkaan, joka purkaa sopimuksen, on maksettava peruutuskustannukset edellisten kappaleiden mukaisesti, paitsi jos todellinen vahinko on todistettavasti 15% suurempi tai pienempi kuin kiinteä summa, jolloin asiakas on velkaa siitä, että se on todistettavasti suurempi tai pienempi määrä. Tämä määrä ei voi ylittää sopimuksen enimmäishintaa. Vahingolla tarkoitetaan kärsimää tappiota ja menetettyä voittoa.
 3. Yrittäjä voi purkaa sopimuksen, jos hän ei pysty toteuttamaan sopimusta väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi ja ennen risteilyn alkua.
 4. Yrittäjä voi purkaa sopimuksen tarjouksessa mainitun ajanjakson aikana, jos rekisteröintejä on vähemmän kuin vaadittu vähimmäismäärä osallistujia ilmoitettiin ennen varausta.
 5. Edellä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yrittäjä maksaa kokonaan takaisin kaikki asiakkaan jo risteilystä maksamat summat korvausta maksamatta.

7 artikla - Yrittäjän oikeudet ja velvollisuudet

 1. Yrittäjä takaa, että alus ja miehistö noudattavat lakisääteisiä vaatimuksia ja että heillä on ainakin asianmukaiset turvalaitteet.
 2. Purjehdusreitin määrää yrittäjä ja / tai kapteeni neuvotellen asiakkaan kanssa, ellei toisin ole sovittu.
 3. Yrittäjällä ja / tai kapteenilla on aina oikeus muuttaa risteilyä (odotettavissa olevien) merenkulun ja / tai sääolosuhteiden perusteella. Tähän sisältyy myös lähtö- ja / tai saapumispaikan muuttaminen ja väliaikainen poistuminen. Merellisiin ja / tai sääolosuhteisiin kuuluvat muun muassa sääolosuhteet, vuorovesi, vesiväylien tukkeutuminen ja aluksen kunto.
 4. Edellisessä kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa yrittäjä ja / tai kapteeni yrittää löytää toisenlaisen ratkaisun asiakkaan kanssa neuvotellen. Mahdolliset kohtuulliset lisäkustannukset vastaa asiakas. Yrittäjä ja / tai kapteeni päättää, onko valittu ratkaisu kohtuudella mahdollista.
 5. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että sovittua alusta ja / tai kapteenia ei ole käytettävissä, yrittäjällä on oikeus lähettää vastaava muu alus tai toinen kapteeni. Jos tämä ei ole mahdollista ja poissaolo johtuu syystä, jota huolellinen yrittäjä ei olisi voinut estää, yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus.
 6. Yrittäjä voi nostaa hintaa enintään 8 päivää ennen risteilyn alkua kuljetuskustannusten (mukaan lukien polttoainekustannukset) tai veloitettavien verojen ja maksujen muutosten vuoksi. Tätä säännöstä soveltaessaan yrittäjä ilmoittaa, kuinka korotus on laskettu. Jos korotus on yli XNUMX%, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus maksutta kymmenen päivän kuluessa tämän kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta.
 7. Jos edellisessä kappaleessa mainitut kustannukset laskevat sopimuksen tekemisen jälkeen ja ennen matkan alkua, asiakkaalla on oikeus hinnanalennukseen. Tällöin yrittäjällä on oikeus vähentää palautuksesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset.
 8. Yrittäjä voi purkaa sopimuksen tarjouksessa mainitun ajanjakson aikana, jos rekisteröintejä on vähemmän kuin vaadittu vähimmäismäärä osallistujia ilmoitettiin ennen varausta.
 9. Yrittäjä kiinnittää asiakkaan huomion 8 artiklan 9 kohdan velvoitteeseen.
 10. Yrittäjä tekee asiakkaan kanssa sopimuksia satama-, silta-, lukko- ja luotsauspalkkioiden, paikallisten verojen ja muiden maksujen, kuten matkailuverojen ja polttoainekustannusten, maksamisesta.
 11. Jos asiakkaan ja / tai vieraiden palauttamista ei väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi voida järjestää sopimuksessa sovitulla tavalla, yrittäjä maksaa tarvittavan majoituksen kustannukset enintään kolmeksi yöksi asiakasta / vierasta kohden. .

8 artikla - asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

 1. Asiakkaan on toimitettava yrittäjälle tai hänen edustajalleen luettelo vieraiden nimistä ja yhteyshenkilöiden puhelinnumerot viimeistään risteilyn alkaessa.
 2. Sovitun purjehdusajan päättyessä asiakkaan on varmistettava, että alus on samassa kunnossa kuin sovitun purjehdusjakson alkaessa, sikäli kuin se kuuluu hänen vaikutuspiiriinsä.
 3. Jos asiakas ei ole toiminut edellisen kappaleen määräysten mukaisesti, yrittäjällä on oikeus palauttaa alus tilaan, jossa se oli sovitun purjehduskauden alkaessa, asiakkaan kustannuksella. Jälkimmäistä ei sovelleta, jos mainitut kustannukset katetaan vakuutuksella.
 4. Asiakkaan ja hänen vieraansa on aina noudatettava yrittäjän ja / tai kapteenin ja / tai muiden miehistön jäsenten ohjeita. Tämä koskee erityisesti säännöksiä ja ohjeita, jotka ovat järjestyksen ja turvallisuuden edun mukaisia.
 5. Asiakas tarjoaa maksutta kapteenille ja kaikille läsnä oleville miehistöille mahdollisuuden hyödyntää aluksella tarjolla olevaa ateriapalvelua. Jos aluksella ei tarjoilla aterioita, vuokran hintaan sisältyy kapteenin ja miehistön ruokailumäärä.
 6. Asiakkaan ja hänen vieraidensa matkatavaroiden on oltava kooltaan ja sijoitettu siten, että se ei aiheuta haittaa. Tämä on kapteenin harkinnan mukaan. Sallittu matkatavara sisältää käsin siirrettävät tavarat, joita tavallisesti tarvitaan asiakkaan ja / tai vieraan henkilökohtaiseen käyttöön, lukuun ottamatta ruokaa ja / tai juomia, joita asiakas ja / tai vieras voi helposti kuljettaa yhdellä kertaa; pakattu matkalaukkuihin, laukkuihin, laukkuihin ja / tai reppuihin.
 7. On kiellettyä tuoda tai pitää asiakkaan ja / tai hänen vieraidensa aluksella vaarallisia aineita, aseita, huumeita tai salakuljetusta.
 8. Lemmikkien tuominen tai pitäminen aluksella on kielletty ilman nimenomaista etukäteen annettua lupaa.
 9. Asiakas ilmoittaa vierailleen näiden ehtojen määräyksistä, jotka koskevat heitä.

9 artikla - Vaatimustenvastaisuus

 1. Jos yhtä tai useampaa palvelua ei suoriteta sopimuksen mukaisesti, yrittäjä varmistaa, että poikkeamat korjataan, paitsi jos:
 2. on mahdotonta; tai
 3. aiheutuu suhteettoman korkeista kustannuksista, kun otetaan huomioon noudattamatta jättämisen aste ja kyseisten palvelujen arvo.
 4. Kuluttajan on välittömästi ilmoitettava yrittäjälle vaatimustenvastaisuudesta.

10 artikla - Liukeneminen ja keskeyttäminen

 1. Jos toinen osapuolista ei täytä sopimuksen mukaista velvoitettaan, toisella osapuolella on oikeus keskeyttää vastaava velvoite tai purkaa sopimus, paitsi jos puute ei oikeuta keskeyttämistä tai purkamista sen erityisluonteen tai vähäisen merkityksen vuoksi.
 2. Sopimuksen purkaminen on joka tapauksessa mahdollista, jos
 1. Irtisanomisesta tai purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti ja perusteltava se. Sopimuksen katsotaan purkaneen tuomioistuimen ulkopuolella, kun peruutuskirje on vastaanotettu, mutta joka tapauksessa viisi päivää peruutuskirjeen lähettämisen jälkeen.
 2. Jos peruutuksen tai purkamisen syy voidaan osoittaa asiakkaalle ja / tai vieraille, tästä aiheutuu vahinkoja asiakkaalle.
 3. Yrittäjän purkautuessa asiakas voi vaatia korvausta kärsimästään vahingosta, ellei puutetta voida katsoa yrittäjäksi. Tämä korvaus on rajoitettu risteilyn sovittuun hintaan.

11 artikla - Vastuu

 1. Yrittäjän vastuu vahingoista rajoitetaan kolminkertaiseen venematkan määrään, ellei henkilövahinkoja ole tai vahingot aiheutuvat yrittäjän tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta.
 2. Jos tarjottuun palveluun sovelletaan yleissopimusta tai määräystä, yrittäjä voi vedota siihen sisältyvän vastuunsa poissulkemiseen tai rajoittamiseen.
 3. Korvausvaatimuksen vanhentumisaika on kaksi vuotta.
 4. Yrittäjä ei ole vastuussa, jos asiakas / vieras on pystynyt korvaamaan vahingonsa ottamansa vakuutuksen perusteella.
 5. Jos yrittäjä osoittaa, että asiakkaan ja / tai vieraan virhe tai huolimattomuus on aiheuttanut vahinkoa tai myötävaikuttanut siihen, yrittäjän vastuu mitätöidään kokonaan tai osittain.
 6. Yrittäjä ei ole vastuussa matkalaukkujen tai tavaroiden (mukaan lukien käteinen, korut, elektroniikkalaitteet tai muut arvoesineet) katoamisesta tai vahingoittumisesta, jos tämä johtuu asiakkaan riittämättömästä hoidosta. Tähän sisältyy myös arvokkaiden tavaroiden valvomaton jättäminen päälle tai laiva.
 7. Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheuttaneet hänen ja / tai vieraat / vierailijat, jotka pysyvät aluksella hänen kutsustaan, paitsi jos vahinko johtuu yrittäjän ja / tai kapteenin teoista tai laiminlyönneistä.
 8. Yrittäjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat viivästyksestä, poikkeamisesta sovitusta aloitus- ja / tai päättymisajasta tai korvaavan aluksen saatavuudesta, koska sovittua alusta ei ole saatavilla odottamattomien olosuhteiden vuoksi.

12 artikla - Ylivoimainen este

 1. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan kaikkia odottamattomia olosuhteita, joiden seurauksena sopimuksen täytäntöönpano viivästyy tai estyy, sikäli kuin yrittäjä ei voi välttää tätä olosuhteita eikä se saa olla hänen lukuunsa lain, sopimusta tai sosiaalisia näkemyksiä.
 2. Ylivoimainen este tarkoittaa myös alukselle aiheutuneita vahinkoja, joiden seurauksena alusta ei voida enää käyttää sovittuun tarkoitukseen, eikä vahinkoa voida perustella olosuhteisiin, jotka yrittäjä olisi voinut tai hänen olisi pitänyt ennakoida tai estää.
 3. Jos kapteeni on sitä mieltä, että sääolosuhteet huomioon ottaen matkan suorittaminen ei ole perusteltua, riippumatta siitä yhdessä aluksen luonteen ja aluksella olevan henkilöryhmän kanssa, tämä pätee myös voimana ylivoimainen este.
 4. Sopimuksen päättymisen jälkeen ylivoimainen este yrittäjällä on oikeus korvata tekemänsä kustannukset siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet ennen sopimuksen purkamiseen johtanutta ylivoimaisen esteen tilannetta ja siltä osin kuin asiakas hyötyy tästä.

13 artikla - Apu ja apu

Yrittäjän on tarjottava apua ja apua asiakkaille ja vieraille vaikeuksissa. Jos syy johtuu asiakkaasta ja / tai vieraista, asiakas ja / tai vieraat vastaavat avun kustannuksista.

14 artikla - Maksukyvyttömyys

Yrittäjä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että jos hän ei kykene täyttämään velvoitteitaan asiakasta kohtaan maksukyvyttömyyden takia tai ei pysty jatkamaan velvoitteitaan asiakasta kohtaan, hän joko ottaa velvollisuutensa muualle tai palauttaa summan tai, jos matka on jo osittain suoritettu, sen suhteellinen osa. Tarvittaessa yrittäjä huolehtii myös asiakkaan ja vieraiden kotiuttamisesta.

15 artikla - Valitukset

 1. Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on ilmoitettava paikan päällä mahdollisimman pian, jotta ratkaisu voidaan etsiä. Jos tämä ei johda tyydyttävään tulokseen tai jos valitus havaitaan vasta risteilyn jälkeen, valitus on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti tai sähköpostitse ja kuvattava ja selitettävä asianmukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa löytämisen jälkeen.
 2. Laskutoimitukset on toimitettava yrittäjälle mieluiten kirjallisesti, asianmukaisesti kuvattu ja selitettävä kohtuullisen ajan kuluessa laskun vastaanottamisesta.
 3. Jos valitusta ei tehdä ajoissa, asiakas voi menettää oikeutensa tässä asiassa, ellei määräajan ylittämistä voida kohtuudella vedota kuluttajaa vastaan.
 4. Jos on käynyt selväksi, että valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita.

16 artikla - Riidat ja foorumin valinta

Alankomaiden lakia sovelletaan kaikkiin tähän sopimukseen liittyviin riitoihin, ellei muuta kansallista lakia sovelleta pakollisten sääntöjen perusteella.

Versio 1. kesäkuuta 2018