0517 20 10 23

Sopimusehdot

YLEISET EHDOT BBZ / TCN (versio 2010)

Artikla 1. Määritelmät Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys:
a. Rahdinkuljettaja: luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on oikeus tehdä yksi tai useampi sopimus asiakkaan kanssa säännellyllä tavalla.
b. Asiakas: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oikeus tehdä yksi tai useampi näissä olosuhteissa säännelty lentoliikenteen harjoittaja.
C. Sopimus: jokainen lentoyhtiön ja asiakkaan välinen sopimus, jota säännellään näissä olosuhteissa.
d. Vieras: jokainen kolmas osapuoli, jonka lentoliikenteen harjoittaja hyväksyy aluksen asiakkaan tekemän sopimuksen perusteella.
e. Matka: koko purjehtiminen ja pysyminen aluksella sopimuksen voimassaoloaikana.
f. Matkatavarat: matkatavarat, jotka asiakas ja / tai vieras voivat helposti kuljettaa yhdessä matkalla; koostuu matkalaukuista, pusseista, pusseista ja / tai reppuista.
g. Alus: alus, joka mainitaan sopimuksessa.
h. Hinta: hinta, joka mainitaan sopimuksessa.
i. Kapteeni: henkilö, joka valvoo alusta.

2-artikla. merkitys
2.1 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, mukaan lukien tämän sopimuksen muodostamiseen liittyvät tarjoukset, jotka kuljetusyritys tekee asiakkaan kanssa kuljetus- ja / tai ateriapalvelujen osalta, ja kaikki siihen liittyvät asiat sanan laajimmassa merkityksessä, ellei nimenomaisesti toisin mainita määritetty.

2.2 Näitä ehtoja sovelletaan myös operaattorin ja vieraan välillä. Asiakas on sitoutunut tähän ja korvaa rahdinkuljettajan kaikista väitteistä, joita vieras ja / tai joku muu tekee kuljettajalle, siltä osin kuin lentoliikenteen harjoittajan vastuu olisi suljettu pois, jos asiakas olisi tehnyt tämän vaatimuksen lentoliikenteen harjoittajalle.

2.3 Näitä ehtoja sovelletaan myös kaikkiin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, joita liikenteenharjoittaja käyttää sanan laajimmassa merkityksessä tai on tehnyt sopimuksen tekemistä ja / tai suorittamista.

2.4 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkien muiden ehtojen poissulkemiseen ja nimenomaiseen hylkäämiseen, keneltä tahansa tulee, paitsi jos kirjallisesti on erikseen sovittu.

2.5 Yksilölliset muutokset ja / tai lisäykset on tallennettava kirjallisesti.

2.6 Nämä ehdot voidaan kääntää hollannin kielestä vieraaksi kieleksi. Jos tämän käännöksen tuloksena syntyneissä teksteissä on eroja, hollanninkielinen teksti on ensisijainen.

3-artikla. Tarjous / tarjous
3.1A: n yleinen tarjous muun muassa esitteiden, mainosten ja verkkosivustojen muodossa on ilman velvoitetta, ja lentoliikenteen harjoittaja voi tarvittaessa peruuttaa sen. Peruutus on tehtävä mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun asiakas on hyväksynyt sen.

3.2 Lentoliikenteen harjoittaja antaa yksittäisen tarjouksen kirjallisesti tai sähköisesti päivämäärällä. Tämä tarjous ilmaisee selvästi, onko kyseessä ei-sitova tai peruuttamaton tarjous, mukaan lukien termi.

Tarjouksessa todetaan: a. Kokonaissumma ja ennakkoon maksettava prosenttiosuus; b. maksutapa; C. matkustajien enimmäismäärä alusta kohti; d. paikka, päivämäärä ja kellonaika, jolloin alukseen pääsy ja aluksesta poistuminen tapahtuu; Ensimmäiseen tarjoukseen on liitetty jäljennös näistä ehdoista.

4-artikla. Sopimus
4.1 Sopimus tehdään, lukuun ottamatta 3.1 kohdassa tarkoitettua peruutusta, asiakkaan hyväksymällä tarjouksen. Sopimuksen solmimisen jälkeen rahdinkuljettaja lähettää kirjallisen tai sähköisen vahvistuksen asiakkaalle.

4.2 Asiakas toimittaa liikenteenharjoittajalle ennen lähtöä tai viimeistään ennen lähtöä kaikki tiedot itsestään ja rekisteröidyistä vieraista.

5-artikla. peruutus
5.1 Jos asiakas haluaa peruuttaa sopimuksen, hänen on ilmoitettava tästä lentoliikenteen harjoittajalle mahdollisimman pian kirjallisesti kirjeitse. Päättymispäivänä pidetään päivämäärää, jona lentoliikenteen harjoittaja on vastaanottanut sen.

5.2 Peruutuksen yhteydessä asiakas veloittaa kuljettajalle kiinteän korvauksen.

Korvauslaiva: 15%, jos peruutus tehdään viimeistään 6 kuukautta ennen lähtöä; 20% peruutuksen yhteydessä viimeistään 5 kuukautta ennen lähtöä; 30% peruutettaessa enintään 4 kuukautta ennen lähtöä; 40% peruutettaessa enintään 3 kuukautta ennen lähtöä; 50% peruutettaessa enintään 2 kuukautta ennen lähtöä; 75% peruutettaessa enintään 1 kuukausi ennen lähtöä; 90%, jos peruutus tehdään viimeistään 1 päivä ennen lähtöä; 100% peruutuksen yhteydessä lähtöpäivänä.

Ravinto- ja muiden palvelujen korvaus: 15%, jos peruutus tehdään viimeistään 2 kuukautta ennen lähtöä; 25% peruutettaessa enintään 1 kuukausi ennen lähtöä; 50% peruutuksen yhteydessä viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöä; 75% peruutettaessa enintään viikko ennen lähtöä; 1% peruutuksen yhteydessä viimeistään 95 päivä ennen lähtöä; 1% peruutuksen yhteydessä lähtöpäivänä.

Jos liikenteenharjoittajalle aiheutunut vahinko peruutuksen seurauksena ylittää edellä mainitut kiinteät määrät yli 15%: lla, lentoliikenteen harjoittajalla on myös oikeus veloittaa nämä lisäkustannukset asiakkaalle.

5.3 Jos peruutus tapahtuu, asiakas voi pyytää kuljettajaa korvaamaan kolmannen osapuolen. Jos lentoliikenteen harjoittaja hyväksyy korvauksen, asiakkaan on maksettava vain € 150,00.

6-artikla. Keskeyttäminen ja irtisanominen
6.1 Jos jompikumpi osapuoli ei täytä sopimuksen mukaista velvollisuuttaan, toisella osapuolella on oikeus keskeyttää päinvastainen velvoite, jollei puutteella voida perustella keskeytystä sen erityisluonteen tai rajoitetun merkityksen vuoksi.

6.2 Jos jompikumpi osapuoli ei täytä sopimuksen mukaista velvollisuuttaan, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus, paitsi jos puutos ei oikeuta irtisanomista sen erityisluonteen tai rajoitetun merkityksen vuoksi.

6.3 Liikenteenharjoittajalla on milloin tahansa oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus välittömästi, jos: - asiakas menee konkurssiin, maksu keskeytetään, velkaa järjestetään uudelleen tai hänet asetetaan holhoukseen; - asiakas ei täytä sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan 5 työpäivän kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu kirjallisesti laiminlyönnistä. - on 11 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu tilanne - kyseinen alus ei ole käytettävissä odottamattomien olosuhteiden vuoksi eikä toista vastaavaa alusta voida tarjota huolimatta siitä, että rahdinkuljettaja ponnistelee riittävästi .

6.4 Peruuttaminen tai purkaminen on tehtävä kirjallisesti ja mainittava perusteet. Sopimus katsotaan päättyneeksi tuomioistuimessa sen jälkeen, kun asiakas on saanut peruutuskirjeen, mutta joka tapauksessa 5 päivän kuluttua peruutuskirjeen lähettämisestä.

6.5 Jos peruutuksen tai purkamisen syy voidaan osoittaa asiakkaalle, asiakas vastaa siitä aiheutuvista vahingoista.

7-artikla. Hinnan ja hinnan muutokset
7.1 Ellei toisin ole sovittu, hinta ei sisällä satama-, silta-, lukitus- ja luotsausmaksuja eikä paikallisia veroja ja muita veroja, kuten turistivero ja polttoainekustannukset. Asiakkaan on maksettava nämä kustannukset.

7.2 Verojen, tullien ja vastaavien valtion maksujen muutokset veloitetaan aina.

7.3 Lentoliikenteen harjoittaja veloittaa hinnankorotuksen siltä osin kuin se vaikuttaa sovittuun hintaan, jos se tapahtuu sopimuksen tekemisen jälkeen.

7.4 Jos edellisessä kohdassa tarkoitettujen hintojen nousun seurauksena hinnankorotukset ovat yli 15%, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai peruuttaa sopimus.

8 artikla. Maksu 8.1 Maksu suoritetaan käteisellä varauksen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu. Käteismaksu sisältää myös maksettavan summan hyvittämisen operaattorin ilmoittamalle pankkitilille tai pankkien hyväksymällä sähköisellä maksulla. Operaattorin pankki- / giro-tiliotteessa ilmoitettua arvopäivää pidetään maksupäivänä.

8.2 Jos maksu on suoritettu erissä, asiakkaan on maksettava sopimuksen mukaiset erät ja prosenttiosuudet.

 

9-artikla. Myöhäinen maksu
9.1 Asiakas on laiminlyönyt maksupäivän päättymisestä. Rahdinkuljettaja lähettää maksumuistutuksen mainitun päivämäärän päätyttyä ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden maksaa 5-työpäivän kuluessa tämän maksumuistutuksen vastaanottamisesta.

9.2 Jos maksutapahtumaa ei ole vielä maksettu, lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus periä korkoa maksupäivän päättymisen jälkeen. Tämä korko on yhtä suuri kuin lakisääteiset korot ja 3% vuosittain maksettavan määrän osalta.

9.3 Jos asiakas ei maksa erääntynyttä summaa kutsun jälkeen, rahdinkuljettajalla on oikeus korottaa tätä määrää perintäkustannuksilla. Nämä perintäkulut sisältävät sekä oikeudelliset että muut oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnin ulkopuolisten kulujen määräksi vahvistetaan: 15% ensimmäisestä 2.500,00 40,00 euron korvauksesta ja vähintään 10 euroa; 2.500,00% seuraavasta 5 5.000,00 euron korvauksesta; 1% seuraavasta 15.000,00 XNUMX € korvauksesta: XNUMX% seuraavasta XNUMX XNUMX € korvauksesta, ellei asiakas pysty osoittamaan, että rahdinkuljettaja kärsi vähemmän vahinkoa.

9.4 Laskuja koskevat valitukset, mieluiten kirjallisesti ja asianmukaisesti kuvatut ja selitetyt, on toimitettava lentoliikenteen harjoittajalle kohtuullisessa ajassa asianomaisen laskun vastaanottamisen jälkeen.

 

10-artikla. Lentoliikenteen harjoittajan velvollisuudet
10.1 Lentoliikenteen harjoittajan on tehtävä kaikkensa risteilyn suorittamiseksi parhaan tietämyksensä ja kykyjensä mukaisesti ja hyvän työn laadun sääntöjen mukaisesti.

10.2 Lentoliikenteen harjoittaja takaa, että alus ja miehistö täyttävät sen maan oikeudelliset vaatimukset, jossa alus on rekisteröity.

10.3 Kuljettaja ja / tai kapteeni määrittelee kuljetusreitin asiakkaan kanssa yhteistyössä, ellei etukäteen sovita toisin.

10.4 Lentoliikenteen harjoittaja ja / tai kapteeni saavat aina vaihtaa risteilyjä merenkulun perusteella. Tähän kuuluu myös lähtö- ja / tai saapumispaikan muuttaminen ja / tai poistuminen. Meriliikenteeseen kuuluvat sääolosuhteet, vuorovesi, vesiväylien esto ja aluksen kunto.

10.5 Edellisessä kohdassa mainituissa tapauksissa lentoliikenteen harjoittaja ja / tai komentaja yrittävät tavoittaa toisen ratkaisun asiakkaan kanssa. Mahdolliset lisäkustannukset, mikäli ne ovat kohtuullisia, vastaa asiakas. Lentoliikenteen harjoittaja ja / tai komentaja päättää, voidaanko valittu ratkaisu kohtuudella toteuttaa.

 

11-artikla. Velvoitteen asiakas (ja vieraat)

11.1 Matkan päätyttyä asiakkaan on toimitettava alus puhtaana ja täydellisen varastonsa kanssa samassa kunnossa kuin se oli alukseen nousun aikana, ellei toisin ole sovittu.

11.2 Asiakkaan ja asiakkaiden on noudatettava lakisääteisiä ja kohtuullisuusstandardeja risteilyn aikana.

11.3 Kuljettajan ja / tai kapteenin ja / tai muiden miehistön jäsenten antamia ohjeita järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi on noudatettava tarkasti.

11.4 Jos kuljettajan ja / tai kapteenin mielestä asiakas ja / tai vieraat eivät noudata 2- ja 3-määräyksiä, lentoliikenteen harjoittaja ja / tai kapteeni ovat oikeutettuja lopettamaan sopimuksen välittömästi ja / tai asiakas ja / tai tai kieltää vieraat pääsemästä alukseen välittömästi, paitsi jos erityisluonteensa tai rajoitetun merkityksensä vuoksi johtuva puute ei oikeuta purkamista

11.5 Asiakkaalla ja vieraille ei ole sallittua olla aluksella muita tavaroita kuin matkatavaroita, ellei kuljettaja ja / tai kapteeni ole antanut etukäteen nimenomaista lupaa.

11.6 Asiakas ja asiakkaat eivät saa olla (lemmikkieläimiä) eläimiä aluksella, ellei kuljettaja ja / tai kapteeni ole antanut etukäteen nimenomaista lupaa.

11.7 Asiakas ja asiakkaat eivät saa tuoda tai varustaa aluksella materiaaleja tai esineitä, jotka saattavat vaarantaa itsensä tai muiden terveyden, hyvinvoinnin ja / tai turvallisuuden. Tämä koskee joka tapauksessa vaarallisia aineita, räjähteitä, radioaktiivisia ja / tai myrkyllisiä aineita, salakuljetusta, aseita, ampumatarvikkeita ja huumeita.

11.8 Asiakkaan on saapumispäivänä annettava kapteenille luettelo vieraiden nimistä.

 

12-artikla. Ylivoimainen este

12.1: n ylivoimaisena esteenä tarkoitetaan ennakoimattomia olosuhteita, joiden seurauksena sopimuksen täytäntöönpano viivästyy tai estetään, koska lentoliikenteen harjoittaja ei voi välttää tätä seikkaa, eivätkä ne ole hänen tilinsä lain, sopimuksen tai sosiaalisten näkemysten perusteella. täytyy tulla.

12.2in ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös aluksen vahingoittuminen, jonka seurauksena alusta ei voida enää käyttää sovittuun tarkoitukseen, eikä vahinkoa voida katsoa johtuvan olosuhteista, joita lentoliikenteen harjoittaja olisi voinut tai oli pitänyt ennakoida tai estää.

12.3 Sopimuksen purkamisen jälkeen ylivoimaisen esteen vuoksi lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus korvata sille aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin ne ovat syntyneet ennen kuin ylivoimaisen esteen voidaan odottaa johtavan sopimuksen purkamiseen ja siltä osin kuin asiakas hyötyy työstä. On.

13-artikla. Kuljettajan vastuu

13.1 Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kuolemasta tai loukkaantumisesta ja / tai omaisuudesta siltä osin kuin se johtuu olosuhteista, joita huolellinen kuljetusyritys ei olisi voinut välttää, ja siltä osin kuin rahdinkuljettaja ei pystynyt estämään seurauksia. Liikenteenharjoittaja takaa aluksen vakauden ja moitteettoman toiminnan kuljetusvälineenä. Epäillään, että varovainen kantaja ei olisi voinut välttää seuraavia olosuhteita: tulipalo; räjähdys; lämpö; kylmä; jyrsijöiden tai tuhoeläinten toiminta; pilaantuminen; vuoto; sulaa; syttyminen ja korroosio.

13.2 Lentoliikenteen harjoittajan vastuu on, paitsi jos kyseessä on tahallinen tai tahallinen huolimattomuus, rajoitettu AMVB: n 8: 518 BW: n ja 8: 983 BW: n perusteella määrittelemään määrään.

13.3 Korvaus, jonka liikenteenharjoittaja voi veloittaa 10: n nojalla hänelle asetetun velvoitteen noudattamatta jättämisestä, on rajoitettu aluksen vuokrauksesta sovittuun hintaan.

13.4 Jos lentoliikenteen harjoittaja osoittaa, että asiakas ja / tai asiakkaan vika tai huolimattomuus ovat aiheuttaneet vahinkoa tai vaikuttaneet siihen, liikenteenharjoittajan vastuu peruutetaan kokonaan tai osittain.

13.5 Lentoliikenteen harjoittaja ei ole vastuussa viivästymisestä, sovitusta alku- ja / tai loppumisajasta tai korvaavan aluksen tarjoamisesta aiheutuneesta vahingosta, koska sovittu alus ei ole käytettävissä ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi.

14 artikla. Asiakkaan (ja vieraiden) vastuu Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka hän tai hänen aluksellaan oleskelevat vieraat ovat aiheuttaneet hänen kutsusta, paitsi jos vahinko johtuu rahdinkuljettajan teoista tai laiminlyönneistä. .

 

15-artikla. valitukset

15.1 Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on kuvattava täydellisesti ja selkeästi ja toimitettava lentoliikenteen harjoittajalle ja / tai päällikölle sen jälkeen, kun asiakas on löytänyt tai löytänyt viat.

15.2 Laskuja koskevat valitukset on mahdollisuuksien mukaan toimitettava kirjallisesti ja ne on selitettävä asianmukaisesti lentoliikenteen harjoittajalle ja / tai komentajalle 10-työpäivän kuluessa asiaa koskevan laskun vastaanottamisesta.

15.3 Valituksen ajallaan jättämättä jättämisen seuraukset vastaa asiakas.

 

16 artikla. Riidat Kaikkiin tähän sopimukseen liittyviin kiistoihin sovelletaan Alankomaiden lakia. Ainoastaan ​​sen piirin tuomioistuimella, jolla liikenteenharjoittajalla on toimisto, on lupa tutkia nämä riidat. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tätä foorumin valintaa kuukauden kuluessa siitä, kun lentoliikenteen harjoittaja on vedonnut foorumin valintaan, ja valita, kuinka toimivaltainen tuomioistuin ratkaisee riidan lain mukaisesti.