Sopimusehdot

BBZ / TCN YLEISET EHDOT (versio 2010)

1-artikla. Määritelmät Näissä yleisissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
a. Rahdinkuljettaja: luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on oikeus tehdä yksi tai useampi sopimus asiakkaan kanssa säännellyllä tavalla.
b. Asiakas: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oikeus tehdä yksi tai useampi näissä olosuhteissa säännelty lentoliikenteen harjoittaja.
C. Sopimus: jokainen lentoyhtiön ja asiakkaan välinen sopimus, jota säännellään näissä olosuhteissa.
d. Vieras: jokainen kolmas osapuoli, jonka lentoliikenteen harjoittaja hyväksyy aluksen asiakkaan tekemän sopimuksen perusteella.
e. Matka: koko purjehtiminen ja pysyminen aluksella sopimuksen voimassaoloaikana.
f. Matkatavarat: matkatavarat, jotka asiakas ja / tai vieras voivat helposti kuljettaa yhdessä matkalla; koostuu matkalaukuista, pusseista, pusseista ja / tai reppuista.
g. Alus: alus, joka mainitaan sopimuksessa.
h. Hinta: hinta, joka mainitaan sopimuksessa.
i. Kapteeni: henkilö, joka valvoo alusta.

2-artikla. merkitys
2.1 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, mukaan lukien tämän sopimuksen muodostamiseen liittyvät tarjoukset, jotka kuljetusyritys tekee asiakkaan kanssa kuljetus- ja / tai ateriapalvelujen osalta, ja kaikki siihen liittyvät asiat sanan laajimmassa merkityksessä, ellei nimenomaisesti toisin mainita määritetty.

2.2 Näitä ehtoja sovelletaan myös operaattorin ja vieraan välillä. Asiakas on sitoutunut tähän ja korvaa rahdinkuljettajan kaikista väitteistä, joita vieras ja / tai joku muu tekee kuljettajalle, siltä osin kuin lentoliikenteen harjoittajan vastuu olisi suljettu pois, jos asiakas olisi tehnyt tämän vaatimuksen lentoliikenteen harjoittajalle.

2.3 Näitä ehtoja sovelletaan myös kaikkiin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, joita liikenteenharjoittaja käyttää sanan laajimmassa merkityksessä tai on tehnyt sopimuksen tekemistä ja / tai suorittamista.

2.4 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkien muiden ehtojen poissulkemiseen ja nimenomaiseen hylkäämiseen, keneltä tahansa tulee, paitsi jos kirjallisesti on erikseen sovittu.

2.5 Yksilölliset muutokset ja / tai lisäykset on tallennettava kirjallisesti.

2.6 Nämä ehdot voidaan kääntää hollannin kielestä vieraaksi kieleksi. Jos tämän käännöksen tuloksena syntyneissä teksteissä on eroja, hollanninkielinen teksti on ensisijainen.

3-artikla. Tarjous / tarjous
3.1A: n yleinen tarjous muun muassa esitteiden, mainosten ja verkkosivustojen muodossa on ilman velvoitetta, ja lentoliikenteen harjoittaja voi tarvittaessa peruuttaa sen. Peruutus on tehtävä mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun asiakas on hyväksynyt sen.

3.2 Lentoliikenteen harjoittaja antaa yksittäisen tarjouksen kirjallisesti tai sähköisesti päivämäärällä. Tämä tarjous ilmaisee selvästi, onko kyseessä ei-sitova tai peruuttamaton tarjous, mukaan lukien termi.

Tarjouksessa todetaan: a. Kokonaissumma ja ennakkoon maksettava prosenttiosuus; b. maksutapa; C. matkustajien enimmäismäärä alusta kohti; d. paikka, päivämäärä ja kellonaika, jolloin alukseen pääsy ja aluksesta poistuminen tapahtuu; Ensimmäiseen tarjoukseen on liitetty jäljennös näistä ehdoista.

4-artikla. Sopimus
4.1 Sopimus tehdään, lukuun ottamatta 3.1-artiklan mukaista peruuttamista, kun asiakas hyväksyy tarjouksen. Lentoliikenteen harjoittaja lähettää asiakkaalle kirjallisen tai sähköisen vahvistuksen sopimuksen tekemisen jälkeen.

4.2 Asiakas toimittaa liikenteenharjoittajalle ennen lähtöä tai viimeistään ennen lähtöä kaikki tiedot itsestään ja rekisteröidyistä vieraista.

5-artikla. peruutus
5.1 Jos asiakas haluaa peruuttaa sopimuksen, hänen on ilmoitettava tästä lentoliikenteen harjoittajalle mahdollisimman pian kirjallisesti kirjeitse. Päättymispäivänä pidetään päivämäärää, jona lentoliikenteen harjoittaja on vastaanottanut sen.

5.2 Peruutuksen yhteydessä asiakas veloittaa kuljettajalle kiinteän korvauksen.

Aluksen korvaus: 15%, jos peruutus on enintään 6 kuukautta ennen lähtöä; 20%, jos peruutus on enintään 5 kuukautta ennen lähtöä; 30%, jos peruutus on enintään 4 kuukautta ennen lähtöä; 40%, jos peruutus on enintään 3 kuukautta ennen lähtöä; 50%, jos peruutus on enintään 2 kuukautta ennen lähtöä; 75%, jos peruutus on enintään 1 kuukausi ennen lähtöä; 90%, jos peruutus tapahtuu 1-päivään saakka ennen lähtöä; 100%, jos peruutus tapahtuu lähtöpäivänä.

Ravintolan ja muiden palveluiden korvaus: 15%, jos peruutus on enintään 2 kuukautta ennen lähtöä; 25%, jos peruutus on enintään 1 kuukausi ennen lähtöä; 50%, jos peruutus on enintään 2 viikkoa ennen lähtöä; 75%, jos peruutus tapahtuu 1-viikkoon ennen lähtöä; 95%, jos peruutus tapahtuu 1-päivään saakka ennen lähtöä; 100%, jos peruutus tapahtuu lähtöpäivänä.

Jos liikenteenharjoittajalle aiheutunut vahinko peruutuksen seurauksena ylittää edellä mainitut kiinteät määrät yli 15%: lla, lentoliikenteen harjoittajalla on myös oikeus veloittaa nämä lisäkustannukset asiakkaalle.

5.3 Jos peruutus tapahtuu, asiakas voi pyytää kuljettajaa korvaamaan kolmannen osapuolen. Jos lentoliikenteen harjoittaja hyväksyy korvauksen, asiakkaan on maksettava vain € 150,00.

6-artikla. Keskeyttäminen ja irtisanominen
6.1 Jos jompikumpi osapuoli ei täytä sopimuksen mukaista velvollisuuttaan, toisella osapuolella on oikeus keskeyttää päinvastainen velvoite, jollei puutteella voida perustella keskeytystä sen erityisluonteen tai rajoitetun merkityksen vuoksi.

6.2 Jos jompikumpi osapuoli ei täytä sopimuksen mukaista velvollisuuttaan, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus, paitsi jos puutos ei oikeuta irtisanomista sen erityisluonteen tai rajoitetun merkityksen vuoksi.

6.3 Lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus välittömästi voimaan milloin tahansa, jos: - asiakas epäonnistuu, tämä maksun keskeyttäminen myönnetään, puhutaan velkojen uudelleenjärjestelystä tai se asetetaan holhoukseen; - asiakas ei täytä sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan 5-työpäivän kuluessa siitä, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti. - 11-jäsenessä 2, 3 ja 4 mainitaan tilanne. - kyseinen alus ei ole käytettävissä odottamattomien olosuhteiden vuoksi, ja huolimatta siitä, että lentoliikenteen harjoittaja on tehnyt riittävästi työtä, ei ole mahdollista tarjota toista vastaavaa alusta.

6.4 Peruuttaminen tai purkaminen on tehtävä kirjallisesti ja mainittava perusteet. Sopimus katsotaan päättyneeksi tuomioistuimessa sen jälkeen, kun asiakas on saanut peruutuskirjeen, mutta joka tapauksessa 5 päivän kuluttua peruutuskirjeen lähettämisestä.

6.5 Jos peruuttamisen tai purkamisen syy voidaan todeta asiakkaalle, siitä aiheutuvat vahingot vastaa asiakas.

7-artikla. Hinnan ja hinnan muutokset
7.1 Ellei toisin ole sovittu, hinta ei sisällä satama-, silta-, lukitus- ja luotsausmaksuja eikä paikallisia veroja ja muita veroja, kuten turistivero ja polttoainekustannukset. Asiakkaan on maksettava nämä kustannukset.

7.2 Verojen, tullien ja vastaavien valtion maksujen muutokset veloitetaan aina.

7.3 Lentoliikenteen harjoittaja veloittaa hinnankorotuksen siltä osin kuin se vaikuttaa sovittuun hintaan, jos se tapahtuu sopimuksen tekemisen jälkeen.

7.4 Jos edellisessä kohdassa tarkoitettujen hintojen nousun seurauksena hinnankorotukset ovat yli 15%, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai peruuttaa sopimus.

8-artikla. Maksu 8.1 Maksu suoritetaan käteisellä varauksen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu. Käteismaksuun sisältyy myös rahan hyvittäminen rahdinkuljettajan ilmoittaman pankkitilin tai pankkien tunnistaman sähköisen maksun takia. Maksun päivä on lentoliikenteen harjoittajan pankki- / giro-tilinpäätöksessä ilmoitettu arvopäivä.

8.2 Jos maksu on suoritettu erissä, asiakkaan on maksettava sopimuksen mukaiset erät ja prosenttiosuudet.

9-artikla. Myöhäinen maksu
9.1 Asiakas on laiminlyönyt maksupäivän päättymisestä. Rahdinkuljettaja lähettää maksumuistutuksen mainitun päivämäärän päätyttyä ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden maksaa 5-työpäivän kuluessa tämän maksumuistutuksen vastaanottamisesta.

9.2 Jos maksutapahtumaa ei ole vielä maksettu, lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus periä korkoa maksupäivän päättymisen jälkeen. Tämä korko on yhtä suuri kuin lakisääteiset korot ja 3% vuosittain maksettavan määrän osalta.

9.3 Jos asiakas ei ole maksanut maksettua määrää, hän on oikeutettu korottamaan tätä summaa perintäkuluilla. Nämä keräyskustannukset sisältävät sekä oikeudelliset että oikeudenkäyntikulut. Ulkopuoliset oikeudenkäyntikulut ovat: 15% ensimmäisestä € 2.500,00: sta, jonka vähimmäismäärä on 40,00; 10% seuraavasta € 2.500,00: sta; 5% seuraavasta € 5.000,00: sta: 1% seuraavasta vaateesta € 15.000,00, ellei asiakas voi osoittaa, että liikenteenharjoittaja kärsii vähemmän vahinkoja.

9.4 Laskuja koskevat valitukset, mieluiten kirjallisesti ja asianmukaisesti kuvatut ja selitetyt, on toimitettava lentoliikenteen harjoittajalle kohtuullisessa ajassa asianomaisen laskun vastaanottamisen jälkeen.

10-artikla. Lentoliikenteen harjoittajan velvollisuudet
10.1 Lentoliikenteen harjoittajan on tehtävä kaikkensa risteilyn suorittamiseksi parhaan tietämyksensä ja kykyjensä mukaisesti ja hyvän työn laadun sääntöjen mukaisesti.

10.2 Lentoliikenteen harjoittaja takaa, että alus ja miehistö täyttävät sen maan oikeudelliset vaatimukset, jossa alus on rekisteröity.

10.3 Kuljettaja ja / tai kapteeni määrittelee kuljetusreitin asiakkaan kanssa yhteistyössä, ellei etukäteen sovita toisin.

10.4 Lentoliikenteen harjoittaja ja / tai kapteeni saavat aina vaihtaa risteilyjä merenkulun perusteella. Tähän kuuluu myös lähtö- ja / tai saapumispaikan muuttaminen ja / tai poistuminen. Meriliikenteeseen kuuluvat sääolosuhteet, vuorovesi, vesiväylien esto ja aluksen kunto.

10.5 Edellisessä kohdassa mainituissa tapauksissa lentoliikenteen harjoittaja ja / tai komentaja yrittävät tavoittaa toisen ratkaisun asiakkaan kanssa. Mahdolliset lisäkustannukset, mikäli ne ovat kohtuullisia, vastaa asiakas. Lentoliikenteen harjoittaja ja / tai komentaja päättää, voidaanko valittu ratkaisu kohtuudella toteuttaa.

11-artikla. Velvoitteen asiakas (ja vieraat)

11.1 Matkan päätyttyä asiakkaan on toimitettava alus puhtaana ja täydellisen varastonsa kanssa samassa kunnossa kuin se oli alukseen nousun aikana, ellei toisin ole sovittu.

11.2 Asiakkaan ja asiakkaiden on noudatettava lakisääteisiä ja kohtuullisuusstandardeja risteilyn aikana.

11.3 Kuljettajan ja / tai kapteenin ja / tai muiden miehistön jäsenten antamia ohjeita järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi on noudatettava tarkasti.

11.4 Jos kuljettajan ja / tai kapteenin mielestä asiakas ja / tai vieraat eivät noudata 2- ja 3-määräyksiä, lentoliikenteen harjoittaja ja / tai kapteeni ovat oikeutettuja lopettamaan sopimuksen välittömästi ja / tai asiakas ja / tai tai kieltää vieraat pääsemästä alukseen välittömästi, paitsi jos erityisluonteensa tai rajoitetun merkityksensä vuoksi johtuva puute ei oikeuta purkamista

11.5 Asiakkaalla ja asiakkailla ei saa olla muita kuin matkatavaroita, paitsi jos lentoliikenteen harjoittaja ja / tai kapteeni on nimenomaisesti antanut etukäteen luvan.

11.6 Asiakas ja asiakkaat eivät saa olla (lemmikkieläimiä) eläimiä aluksella, ellei kuljettaja ja / tai kapteeni ole antanut etukäteen nimenomaista lupaa.

11.7 Asiakas ja asiakkaat eivät saa tuoda tai varustaa aluksella materiaaleja tai esineitä, jotka saattavat vaarantaa itsensä tai muiden terveyden, hyvinvoinnin ja / tai turvallisuuden. Tämä koskee joka tapauksessa vaarallisia aineita, räjähteitä, radioaktiivisia ja / tai myrkyllisiä aineita, salakuljetusta, aseita, ampumatarvikkeita ja huumeita.

11.8 Asiakkaan on saapumispäivänä annettava kapteenille luettelo vieraiden nimistä.

12-artikla. Ylivoimainen este

12.1: n ylivoimaisena esteenä tarkoitetaan ennakoimattomia olosuhteita, joiden seurauksena sopimuksen täytäntöönpano viivästyy tai estetään, koska lentoliikenteen harjoittaja ei voi välttää tätä seikkaa, eivätkä ne ole hänen tilinsä lain, sopimuksen tai sosiaalisten näkemysten perusteella. täytyy tulla.

12.2in ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös aluksen vahingoittuminen, jonka seurauksena alusta ei voida enää käyttää sovittuun tarkoitukseen, eikä vahinkoa voida katsoa johtuvan olosuhteista, joita lentoliikenteen harjoittaja olisi voinut tai oli pitänyt ennakoida tai estää.

12.3 Sopimuksen purkamisen vuoksi ylivoimaisen esteen vuoksi lentoliikenteen harjoittaja on oikeutettu korvaamaan hänelle aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin ne aiheutuivat ennen kuin odotettiin, että ylivoimaisen esteen tilanne johtaisi sopimuksen irtisanomiseen ja sikäli kuin asiakas hyötyy työstä. on.

13-artikla. Kuljettajan vastuu

13.1 Lentoliikenteen harjoittaja ei ole vastuussa kuoleman tai loukkaantumisen aiheuttamista vahingoista ja / tai kohteista siltä osin kuin se johtuu siitä, että huolellinen lentoliikenteen harjoittaja ei olisi voinut välttää ja siltä osin kuin liikenteenharjoittaja ei pystynyt estämään seurauksia. Lentoliikenteen harjoittaja on vastuussa aluksen luotettavuudesta ja asianmukaisesta toiminnasta liikennevälineenä. Epäillään, että huolellinen harjoittaja ei olisi voinut välttää seuraavia olosuhteita: tulipalo; räjähdys; lämpö; kylmä; jyrsijöiden tai tuholaisten ulkonäkö; rappeutuminen; vuoto; sulavat; syttyminen ja korroosio.

13.2 Lentoliikenteen harjoittajan vastuu on, paitsi jos kyseessä on tahallinen tai tahallinen huolimattomuus, rajoitettu AMVB: n 8: 518 BW: n ja 8: 983 BW: n perusteella määrittelemään määrään.

13.3 Korvaus, jonka liikenteenharjoittaja voi veloittaa 10: n nojalla hänelle asetetun velvoitteen noudattamatta jättämisestä, on rajoitettu aluksen vuokrauksesta sovittuun hintaan.

13.4 Jos lentoliikenteen harjoittaja osoittaa, että asiakas ja / tai asiakkaan vika tai huolimattomuus ovat aiheuttaneet vahinkoa tai vaikuttaneet siihen, liikenteenharjoittajan vastuu peruutetaan kokonaan tai osittain.

13.5 Lentoliikenteen harjoittaja ei ole vastuussa viivästymisestä, sovitusta alku- ja / tai loppumisajasta tai korvaavan aluksen tarjoamisesta aiheutuneesta vahingosta, koska sovittu alus ei ole käytettävissä ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi.

14-artikla. Asiakkaan (ja vieraiden) vastuu Asiakas on vastuussa hänen aiheuttamastaan ​​vahingosta, joka aiheutuu hänen tai kutsuessaan aluksella oleskelevista asiakkaista, ellei vahinko johtuisi liikenteenharjoittajan toimista tai laiminlyönneistä.

15-artikla. valitukset

15.1 Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on kuvattava täydellisesti ja selkeästi ja toimitettava lentoliikenteen harjoittajalle ja / tai päällikölle sen jälkeen, kun asiakas on löytänyt tai löytänyt viat.

15.2 Laskuja koskevat valitukset on mahdollisuuksien mukaan toimitettava kirjallisesti ja ne on selitettävä asianmukaisesti lentoliikenteen harjoittajalle ja / tai komentajalle 10-työpäivän kuluessa asiaa koskevan laskun vastaanottamisesta.

15.3 Asiakkaan on vastattava siitä, että valituksen jättämättä jättäminen ajoissa tapahtuu.

16-artikla. Riidat Kaikki tähän sopimukseen liittyvät riidat määräytyvät Alankomaiden lainsäädännön mukaan. Ainoastaan ​​sen alueen tuomioistuin, jossa liikenteenharjoittajalla on toimipaikka, on valtuutettu ottamaan huomioon nämä kiistat. Asiakkaalla on oikeus vastustaa foorumin valintaa kuukauden kuluessa siitä, kun lentoliikenteen harjoittaja on vedonnut foorumin valintaan ja päättänyt ratkaista riita toimivaltaisen tuomioistuimen lain mukaisesti.